Harita ve Kadastro Hizmetleri

27 Yıllık tecrübemiz, yetişmiş tam donanımlı ve günün tüm teknolojilrrini kullanarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bu anlamda siz değerli müşterilerimize 

1- Halihazır Harita yapımı

2- Tüm İmar uygulamaları (18. Madde uygulaması, tevhid, ifraz, yolaterk ve yoldan ihdas)

3- İmar planı yapımı

4- Plankote

5- Yol, Kanalizasyon, İçme Suyu, ENH (Elektrik Nakil Hattı), Boru Hattı gibi altyapı ve üst yapı gibi projelendirme kestit kübaj ve uygulama işleri

6- Her Türlü Kamulaştırma İşleri

7- Aplikasyon

8- TUS ve tüm harita işlerinde hizmet vermekten gurur duyarız.